Τηλέφωνο : 210-4932835

Νέες έρευνες για την συμπεριφορά όσων χρησιμοποιούν τις μηχανές αναζήτησης

Δύο νέες έρευνες, η μία από την Αμερική και η άλλη από την Αγγλία, εξετάζουν την συμπεριφορά των χρηστών που χρησιμοποιούν τις μηχανές αναζήτησης και καταλήγουν σε δύο πολύ σημαντικά συμπεράσματα: α) όσα websites δεν έχουν καλή θέση, τουλάχιστον στις 3 πρώτες σελίδες αποτελεσμάτων, για τις σχετικές αναζητήσεις, χάνουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων υποψήφιων πελατών και β) οι χρήστες γίνονται ολοένα και περισσότερο απαιτητικοί για την ποιότητα των αποτελεσμάτων αλλά επιμένουν και περισσότερο.

Iprospect – Αμερική

Η πρώτη έρευνα με τίτλο «The iProspect Search Engine User Behavior Study» πραγματοποιήθηκε από την εταιρία Jupiter Research και χορηγό την εταιρία iProspect ως συνέχεια αντίστοιχων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2002 και 2004.

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:

Η σημασία της εμφάνισης στις πρώτες θέσεις αποτελεσμάτων

Όταν οι συμμετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν πόσες περίπου καταχωρίσεις εξετάζουν, από αυτές που εμφανίζονται στα αποτελέσματα που παρουσιάζουν οι μηχανές αναζήτησης, κατά την διάρκεια της πραγματοποίησης μιας αναζήτησης, απάντησαν ότι (με δυνατότητα μιας απάντησης):

Απάντηση

Νοέμβριος 2002

Απρίλιος 2004

Απρίλιος 2006

Ελάχιστες (από τις πρώτες)

16 %

24%

23%

Την πρώτη σελίδα

32%

36%

39%

Τις πρώτες 2 σελίδες

23%

20%

19%

Τις πρώτες 3 σελίδες

10%

8%

9%

Περισσότερες από 3 σελίδες

19%

13%

10%

Όπως βλέπουμε από τα αντίστοιχα ποσοστά, 62 % των χρηστών επιλέγουν κάποιο website από αυτά που εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα αποτελεσμάτων, 90 % των χρηστών επιλέγει μία από τις καταχωρίσεις που βρίσκονται έως και την τρίτη σελίδα ενώ μόνο ένα 10 % εξετάζει τα αποτελέσματα πέραν τις τρίτης σελίδας.

Αυτό το οποίο έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία είναι ότι με το πέρασμα των χρόνων ολοένα και περισσότεροι χρήστες επιλέγουν κάποιο από τα websites της πρώτης σελίδας αποτελεσμάτων, είτε αυτό εμφανίζεται στα φυσικά αποτελέσματα είτε στις πληρωμένες καταχωρίσεις αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη σημασία που έχει το search engine marketing.

Οι χρήστες επιμένουν μέχρι να βρουν αυτό που ζητούν

Ποια είναι η συμπεριφορά των χρηστών σε σχέση με την ποιότητα των αποτελεσμάτων;

Το 41 % των χρηστών που δεν βρίσκουν ικανοποιητικά αποτελέσματα στην πρώτη σελίδα αποτελεσμάτων, είτε αλλάζουν μηχανή αναζήτησης είτε προσπαθούν ξανά στην ίδια μηχανή χρησιμοποιώντας μια ποιο συγκεκριμένη φράση. Το ποσοστό αυτό πριν από 4 χρόνια ήταν 28%.

Το 82 % των χρηστών που δεν βρίσκουν αυτό που ζητούν στα αποτελέσματα μιας μηχανής αναζήτησης, κατά την διάρκεια της πρώτης τους προσπάθειας, προσπαθούν ξανά στην ίδια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιώντας μια ποιο συγκεκριμένη φράση.

Μόνο ένα 3 % εγκαταλείπει πλήρως την διαδικασία της αναζήτησης εάν δεν βρει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Branding και η θέση εμφάνισης ενός website

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 36 % των χρηστών θεωρεί ότι οι εταιρίες τα websites των οποίων εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις αποτελεσμάτων, είναι κορυφαίες στον τομέα τους. Το 39 % έχει μια ουδέτερη αντίδραση στην ερώτηση αυτή ενώ μόνο το 25 % των χρηστών θεωρεί ότι η εμφάνιση στα πρώτα αποτελέσματα δεν έχει καμιά σχέση με την ποιότητα ή την αναγνωρισιμότητα μιας εταιρίας.

Harvest Digital – Αγγλία

Η δεύτερη έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη εταιρία Harvest Digital στην Αγγλία και αφορά την συμπεριφορά των «έμπειρων» χρηστών σε σχέση με τις μηχανές αναζήτησης.

Η συμπεριφορά των έμπειρων (Άγγλων) χρηστών

Κυρίαρχη θέση στις προτιμήσεις (και) των Άγγλων έχει το Google, αλλά μόνο ένα 24 % των χρηστών επιλέγει και χρησιμοποιεί μονάχα μια μηχανή αναζήτησης. Είναι μάλιστα ιδιαίτερα εντυπωσιακό ότι 20 % των χρηστών χρησιμοποιεί, σε τακτά χρονικά διαστήματα, 4 ή περισσότερες μηχανές αναζήτησης.

Είναι προφανές ότι οι Άγγλοι παρά το γεγονός ότι βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις μηχανές αναζήτησης, δεν εμπιστεύονται ιδιαίτερα τα αποτελέσματα τους. Μονό ένα 22 % των χρηστών δήλωσε ότι είναι σίγουροι για το γεγονός ότι οι μηχανές αναζήτησης θα τους παρέχουν πάντοτε τις πληροφορίες που χρειάζονται.

Πάντως, οι Άγγλοι χρήστες θεωρούν ότι το πρόβλημα οφείλεται σε αυτούς και όχι στις μηχανές αναζήτησης με το 36 % να δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί τις σωστές φράσεις κλειδιά όταν πραγματοποιεί μια αναζήτηση και το 32 % ότι ψάχνει για πληροφορίες οι οποίες είναι πολύ εξειδικευμένες. Μόλις ένα 8% δηλώνει ότι οι μηχανές αναζήτησης είναι αναποτελεσματικές.

Το υπόλοιπο 24 % κατηγορεί τους διαφημιστές που ασχολούνται με το search engine marketing χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο εάν η συμπεριφορά αυτή σχετίζεται με τις πληρωμένες καταχωρίσεις ή την αντίληψη των χρηστών ότι οι διαφημιστές πληρώνουν για να αποκτήσουν μια υψηλή θέση στα «φυσικά αποτελέσματα» των μηχανών αναζήτησης.

Και σε αυτή την έρευνα αναδεικνύεται η σημασία του search engine marketing καθώς το 43 % των χρηστών δηλώνει ότι ο σημαντικότερος λόγος για να επισκεφθούν ένα website είναι η παρουσία του στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων. Το 32 % λέει ότι βασικό κριτήριο αποτελεί η περιγραφή του website, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο της αναζήτησης, ενώ ένα 17 % θεωρεί ως το ποιο σημαντικό κριτήριο την παρουσία στην κορυφή της πρώτης σελίδας.

1 Σχόλιο
  1. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΥΣΤΙΚΟ Η’ ΚΑΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ?

Άφησε ένα σχόλιο