Τηλέφωνο : 210-4932835

Το Google συμφώνησε να πληρώσει 90 εκατομμύρια $ για τα παράνομα clicks

Το Google συμφώνησε να πληρώσει 90 εκατομμύρια $ για τα παράνομα clicks που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος Google Adwords. Η συμφωνία αυτή έγινε στα πλαίσια της αγωγής που είχε καταθέσει η εταιρία Lane’s Gifts & Collectibles, με την συμμετοχή και άλλων διαφημιζόμενων, τον περασμένο Απρίλιο.

Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε όλους τους διαφημιζόμενους που θεωρούν ότι εξαπατήθηκαν από clicks στα διαφημιστικά τους μήνυμα τα οποία δεν ήταν έγκυρα, κατά την χρονική περίοδο που ξεκινά από το 2002 και θα φτάσει μέχρι την επίσημη ημερομηνία που θα κατοχυρωθεί συμφωνία, είτε αυτοί συμμετείχαν στην αγωγή είτε όχι. Για την καταβολή της αποζημίωσης, η οποία θα έχει την μορφή νέας πίστωσης στο διαφημιστικό πρόγραμμα του Google, θα απαιτηθούν στοιχεία από τους ενδιαφερόμενους που να πιστοποιούν ότι εξαπατήθηκαν.

Η συμφωνία αυτή αφορά τους διαφημιζόμενους από Αμερική καθώς δεν έχουν υπάρξει σχετικές αγωγές από εταιρίες που βρίσκονται σε άλλες χώρες.

Το Google παρουσίασε τις θέσεις του και διάφορα άλλα χρήσιμα στοιχεία σχετικά με το ζήτημα των παράνομων clicks τόσο στο επίσημο blog της εταιρίας όσο και στο εξειδικευμένο blog που καλύπτει τα ζητήματα που αφορούν το διαφημιστικό πρόγραμμα Google Adwords.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις των εμπλεκόμενων, τις θέσεις των άλλων μηχανών αναζήτησης και τις εκτιμήσεις σχετικά με το θέμα, είναι διαθέσιμες εδώ.

Άφησε ένα σχόλιο