Τηλέφωνο : 210-4932835

Δυναμικές & στατικές URL διευθύνσεις – Συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα

Η URL διεύθυνση είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία κάθε ιστοσελίδας. Σπάνια όμως δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή επιλογή και διαμόρφωση της. Στο άρθρο αυτό θα δούμε τις μορφές των URL διευθύνσεων και τους τρόπους για την καλύτερη αξιοποίηση τους τόσο για την προσέλκυση επισκεπτών όσο και για την καλύτερη κατάταξη στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Δυναμικές & στατικές URL διευθύνσεις

Υπάρχουν δύο κατηγορίες URL διευθύνσεων : οι δυναμικές και οι στατικές. Οι στατικές URL διευθύνσεις είναι οι διευθύνσεις εκείνων των ιστοσελίδων στις οποίες το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο μέχρι την στιγμή που κάποιος θα πραγματοποιήσει αλλαγές στον HTML κώδικα. Ένα παράδειγμα στατικής διεύθυνσης είναι :

http://www.bibliopoleio.gr/reviews/books/Davinvicode.htm

Οι δυναμικές URL διευθύνσεις είναι οι διευθύνσεις εκείνων των ιστοσελίδων που παράγονται με αυτόματο τρόπο από κάποια βάση δεδομένων. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι ιστοσελίδες των ηλεκτρονικών καταστημάτων, των forums, των blogs και των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου, μεταξύ άλλων. Ένα παράδειγμα δυναμικής διεύθυνσης είναι :

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/isbnInquiry.asp?userid=OB1JMx5DkB&isbn=0385504209&itm=1

Οι URL διευθύνσεις των ιστοσελίδων σας θα πρέπει να είναι σύντομες και περιγραφικές. Σύντομες για να μπορούν οι χρήστες να τις απομνημονεύουν ευκολότερα και περιγραφικές για να δίνουν με μια πρώτη ματιά στους επισκέπτες στοιχεία για το περιεχόμενο τους. Παράλληλα θα πρέπει να είναι διαμορφωμένες με τέτοιον τρόπο ώστε να διευκολύνουν την διαδικασία της καταγραφής και καταχώρισης από τις μηχανές αναζήτησης.

Προβλήματα με τις δυναμικές URL διευθύνσεις

Εκεί που υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα τόσο στους επισκέπτες όσο και στις μηχανές αναζήτησης, είναι στις URL διευθύνσεις των δυναμικών ιστοσελίδων. Όταν ένας επισκέπτης βλέπει μια URL διεύθυνση όπως η

http://www.bibliopoleio.gr/reviews/books/Davinvicode.htm

γνωρίζει ότι η ιστοσελίδα αυτή είναι πολύ πιθανό να περιέχει σχόλια και παρατηρήσεις για το βιβλίο «Ο κωδικός Da Vinci». Ας συγκρίνουμε αυτή την URLl διεύθυνση με την διεύθυνση:

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/isbnInquiry.asp?userid=OB1JMx5DkB&isbn=0385504209&itm=1

Νομίζω ότι είναι εύκολα κατανοητή η διαφορά.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι το σύμβολο «?» δηλώνει ότι πρόκειται για δυναμική ιστοσελίδα ενώ οι «userid=», «isbn=» και «itm=» είναι δυναμικοί παράμετροι που «τραβάνε» στοιχεία από κάποια ή κάποιες βάσεις δεδομένων

Οι crawlers των μηχανών αναζήτησης όταν συναντάνε τέτοιου είδους URL διευθύνσεις γνωρίζουν ότι πρόκειται για δυναμικές ιστοσελίδες. Αυτό που δεν γνωρίζουν είναι εάν το website έχει 100 ή 1.000.000 ιστοσελίδες που να δημιουργούνται με στοιχεία που προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων. Γι αυτό και κάποιες μηχανές αναζήτησης αντιμετωπίζουν προβλήματα με την καταγραφή και την καταχώριση αυτών των ιστοσελίδων αφού τόσο ο χρόνος όσο και δυνατότητα επεξεργασίας που αφιερώνουν σε κάθε website δεν μπορεί να είναι απεριόριστη.

Παρά το γεγονός ότι με το πέρασμα των χρόνων οι μηχανές αναζήτησης γίνονται περισσότερο ικανές στην αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, ο γενικός κανόνας είναι ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότερες από 2 δυναμικές παραμέτρους.

Επίσης είναι προτιμότερο να μην υπάρχουν τα σύμβολα «?» και «&» στις δυναμικές URL διευθύνσεις. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό με την χρήση της τεχνικής που ονομάζεται URL Rewriting. Η συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόζεται στον web server που φιλοξενεί τις ιστοσελίδες και ουσιαστική λειτουργεί ως μεταφραστής των δυναμικών URL διευθύνσεων σε διευθύνσεις που μοιάζουν να είναι στατικές και είναι πολύ περισσότερο φιλικές στις μηχανές αναζήτησης. Με αυτή την τεχνική η παραπάνω URL διεύθυνση θα μπορούσε να γίνει :

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/isbnInquiry.asp/userid=OB1JMx5DkB/isbn=0385504209/itm=1

Λέξεις – κλειδιά στις URL διευθύνσεις

Κλείνοντας, θα ήθελα να προσθέσω ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο. Οι καλογραμμένες URL διευθύνσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τις λέξεις κλειδιά στις αναζητήσεις των οποίων θέλετε να εμφανίζονται οι ιστοσελίδες σας. Εκτιμάται ότι ορισμένες μηχανές αναζήτησης πριμοδοτούν, έως ένα βαθμό, εκείνες τις ιστοσελίδες όπου έχει εφαρμοστεί η τεχνική αυτή. Πέρα όμως από το πιθανό αυτό όφελος, υπάρχει κάτι άλλο ποιο άμεσο. Οι μηχανές αναζήτησης παρουσιάζουν με εντονότερο χρώμα τις URL διευθύνσεις που περιλαμβάνουν τις φράσεις κλειδιά, με αποτέλεσμα να τις κάνουν να ξεχωρίζουν.

Περισσότερες πληροφορίες

  • URL Rewriting Tool : Δωρεάν εργαλείο για εύκολη μετατροπή των δυναμικών URL διευθύνσεων.
  • A Beginner’s Guide to URL Rewriting: Οδηγός για να εφαρμόσετε την τεχνική του URL Rewriting σε APCHE web servers.
  • ISAPI Rewrite: Μηχανή για την μετατροπή των δυναμικών URL διευθύνσεων σε Microsoft IIS web servers.
1 Σχόλιο
  1. Συγχαρητήρια, πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που παραθέτεις και για τους επαγγελματίες και για τους ερασιτέχνες του χώρου μας!!!!

Άφησε ένα σχόλιο