Τηλέφωνο : 210-4932835

Quality Score, Προβεβλημένες Διαφημίσεις και Σειρά Εμφάνισης στο Google Adwords

To Google ανακοινώσε δύο νέες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας Adwords. Πιο συγκεκριμένα άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο η θέση στη σειρά εμφάνισης των διαφημίσεων και το CTR επηρεάζουν το Quality Score (QS) όπως επίσης και μέρος της διαδικασίας προώθησης των διαφημίσεων στις προβεβλημένες θέσεις πάνω από τα φυσικά αποτελέσματα.

Quality Score (QS), Σειρά Εμφάνισης και CTR στο Adwords

Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε όσοι διαχειρίζεστε καμπάνιες στο Adwords, η θέση στη σειρά εμφάνισης των διαφημίσεων επηρεάζει σε πολύ σημαντικό βαθμό το CTR. Όσο υψηλότερα βρίσκεται μία διαφήμιση τόσο μεγαλύτερο το CTR, στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι χρήστες, κυρίως από την Ευρώπη και την Αμερική, προσέχουν περισσότερο τις διαφημίσεις που βρίσκονται εντός του λεγόμενου Golden Triangle. Συνεπώς είναι περισσότερο πιθανό να κάνουν click σε κάποια από αυτές. Εξάλλου εάν δεν γνωρίζει κάποιος ότι υπάρχει κάτι (μια διαφήμιση εκτός του πεδίου προσοχής) πως θα το επιλέξει;

Golden Triangle Heatmap Google Adwords

Έτσι λοιπόν οι διαφημίσεις που βρίσκονταν υψηλότερα είχαν πάντοτε συγκριτικό πλεονέκτημα (όπως επίσης και μεγαλύτερο CPC) σε επίπεδο CTR και κατά συνέπεια σε Quality Score (QS) στο οποίο το CTR παίζει καθοριστικό ρόλο.

To Google για να κάνει το όλο σύστημα περισσότερο «δίκαιο» αποφάσισε ότι στον υπολογισμό του QS θα λαμβάνεται υπόψη το CTR πάντοτε όμως σε συνάρτηση με τη θέση στην οποία βρίσκεται η διαφήμιση. Χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία το Google θα εξομαλύνει τα δεδομένα προκειμένου όλες οι διαφημίσεις, ανεξαρτήτως θέσης, να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες.

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι διαφημίσεις που βρίσκονται στις χαμηλότερες θέσεις, οι οποίες έχουν κατά πάσα πιθανότατα χαμηλότερο CTR, θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες για να καταλάβουν μία υψηλότερη θέση.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο προέκυψε με βάση την αλλαγή αυτή είναι ότι το Google στον υπολογισμό του Ad Ranking αλγόριθμου, που προσδιορίζει τη θέση εμφάνισης των διαφημίσεων, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως το CTR, η σελίδα υποδοχής και το κείμενο της διαφήμισης, έχουν την ίδια βαρύτητα με το CPC.

Adwords Ad Promotion & Ad Ranking Algorithms
Κάνετε click για να δείτε μεγάλη τη φωτογραφία

Ο Τρόπος Εμφάνισης των Προβεβλημένων Διαφημίσεων

Η δεύτερη αλλαγή έχει σχέση με τις (περιζήτητες) προβεβλημένες διαφημίσεις, αυτές δηλαδή που εμφανίζονται με κίτρινο background πάνω ακριβώς από τα λεγόμενα φυσικά αποτελέσματα.

Τις διαφημίσεις αυτές δεν μπορεί κανείς να τις «αγοράσει» ούτε να δηλώσει ότι θέλει να βρίσκεται εκεί. Το Google προωθεί στις προβεβλημένες θέσεις όσες διαφημίσεις ικανοποιούν κάποια ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια.

Τα κριτήρια αυτά απαρτίζουν τον Ad Promotion αλγόριθμο ο οποίος δίνει μία βαθμολογία σε κάθε διαφήμιση. Όταν η βαθμολογία αυτή υπερβεί κάποιο όριο τότε οι διαφημίσεις είναι υποψήφιες για να καταλάβουν μία από τις max 3 προβεβλημένες θέσεις.

Πρακτικά τις περισσότερες πιθανότητες έχουν οι 3-4 διαφημίσεις που εμφανίζονται πρώτες στη δεξιά πλευρά εφόσον πάντοτε ικανοποιούν τα ποιοτικά κριτήρια τα οποία έχουν και μεγαλύτερη βαρύτητα στον Ad Promotion αλγόριθμο έναντι του CPC.

Αυτό σημαίνει ότι π.χ η διαφήμιση που εμφανίζεται δεύτερη στην δεξιά πλευρά, εάν είναι καλύτερη ποιοτικά, μπορεί να πάει στις προβεβλημένες θέσεις χωρίς να είναι απαραίτητο ότι θα πάει και αυτή που εμφανίζεται πρώτη.

Κάτι τέτοιο στο παρελθόν δεν ήταν εφικτό καθώς για να πάει μία διαφήμιση στις προβεβλημένες θέσεις θα έπρεπε πρώτα να έχουν πάει όσες βρίσκονταν πάνω από αυτή. Εάν κάποια από τις από πάνω διαφημίσεις δεν τηρούσε τις προδιαγραφές τότε επί της ουσίας μπλόκαρε όλες τις επόμενες.

Update: Νέο Google Analytics V3
Αυτές τις μέρες ολοκληρώνω τις πρώτες δοκιμές στη νέα έκδοση του Google Analytics, στην οποία είμαι beta tester, και πολύ σύντομα θα ακολουθήσει και το σχετικό post. Stay tuned….
[tags]google adwords,ad ranking,ad promotion,algorithm,quality score[/tags]

Άφησε ένα σχόλιο