Τηλέφωνο : 210-4932835

Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά

Ένας αναγνώστης του blog παρατήρησε ότι το Google Analytics παρουσιάζει κάποιους επισκέπτες στο website του κατά τους τελευταίους 4 μήνες οι οποίοι προέρχονται από μία καμπάνια του στο Adwords. «Και που είναι το περίεργο;” θα μπορούσε κανείς εύλογα να αναρωτηθεί. Το «περίεργο» είναι ότι η καμπάνια από την οποία προέρχονται οι επισκέπτες σταμάτησε έξι μήνες νωρίτερα, τον περασμένο Ιούλιο.

Η πρώτη του σκέψη ήταν ότι το Adwords κατά πάσα πιθανότητα «ενεργοποιήθηκε» από μόνο του γεγονός το οποίο φυσικά δεν ισχύει. Με ρώτησε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει.

Η απάντηση βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο το Google Analytics καταγράφει την προέλευση των επισκεπτών.

Google Analytics PPC Referrals Report

Το Google Analytics κατατάσσει τους επισκέπτες των ιστοσελίδων σας σε μία από τις ακόλουθες βασικές κατηγορίες βάσει του τρόπου με τον οποίο σας βρήκαν:

  • Direct (none) : Ο επισκέπτης πληκτρολόγησε την url διεύθυνση σας απευθείας στο web browser
  • Referral (όνομα website) : O επισκέπτης έκανε click σε ένα link το οποίο βρίσκεται στην (εξωτερική συνήθως) ιστοσελίδα του website που αναφέρεται
  • Organic (όνομα μηχανής αναζήτησης) : ο επισκέπτης σας βρήκε μέσω της μηχανής αναζήτησης που αναφέρεται. Εξαιρούνται όμως οι διαφημίσεις που εμφανίζει η μηχανή αυτή (δείτε το επόμενο)
  • Google (cpc) : O επισκέπτης έκανε click σε κάποια διαφήμιση σας στο Google. Για να έχετε αυτή την πληροφορία θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει την αντίστοιχη δυνατότητα μέσα από τον λογαριασμό σας στο Adwords

Google Analytics Traffic Sources

Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στα reports της κατηγορίας Traffic Sources.

Πέρα από τις βασικές αυτές κατηγορίες έχετε τη δυνατότητα να καταγράψετε την προέλευση ενός επισκέπτη από οποιαδήποτε διαφημιστική σας ενέργεια με banners, emails, pay per click σε άλλη μηχανή αναζήτησης κτλ. με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης θα πρέπει να κάνει click σε κάποιο link που θα οδηγεί στο website σας. Αυτό θα είναι το θέμα ενός άλλου άρθρου. Για λόγους συντομίας θα παραμείνω στις παραπάνω κατηγορίες.

Κάθε φορά λοιπόν που ένας χρήστης επισκέπτεται το website σας, το Google Analytics αποθηκεύει την κατηγορία προέλευσης του σε ένα cookie που παραμένει στον υπολογιστή του για 6 μήνες (με την προϋπόθεση ότι δεν θα σβήσει το cookie αυτό).

Τι συμβαίνει όμως όταν ένας χρήστης σας επισκεφθεί ξανά;

Όταν ένας χρήστης επισκεφθεί για δεύτερη φορά το site σας τότε το Google Analytics ενημερώνει την πληροφορία για την προέλευση του με βάση τους ακόλουθους κανόνες:

  1. Οι απευθείας (direct) επισκέψεις αντικαθίστανται πάντοτε από τις επισκέψεις μέσω κάποιου link (referral), κάποιας μηχανής αναζήτησης (organic) ή μίας διαφήμισης στο Google (cpc)
  2. Οι τελευταίες πληροφορίες που αφορούν τις επισκέψεις referral, organic και Google (cpc) αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη σχετική πληροφορία

Ας δούμε ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητός ο τρόπος που λειτουργεί το Google Analytics σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ένα χρήστης κάνει click σε ένα link που βρίσκεται σε κάποιο κατάλογο όπως π.χ. το in.gr και επισκέπτεται για πρώτη φορά το website σας. Ο χρήστης αυτός καταχωρείται ως referral και η πληροφορία αυτή μαζί με το website από το οποίο προήλθε αποθηκεύεται σε ένα cookie στον υπολογιστή του.

Την επόμενη μέρα ο χρήστης αυτός επισκέπτεται ξανά το website σας αλλά αυτή τη φορά πληκτρολογεί απευθείας την url διεύθυνση στον υπολογιστή του. Αυτή η επίσκεψη θεωρείται ως direct traffic. Το Google Analytics ελέγχει και βλέπει ότι ο επισκέπτης αυτός έχει ξαναέρθει στο παρελθόν (repeat visitor) όμως βάσει του κανόνα 1 δεν αντικαθιστά την πληροφορία στο cookie και έτσι στα διάφορα reports τον παρουσιάζει ως χρήστη που προήλθε μέσω link από το in.gr (referral).

Μετά από μία εβδομάδα ο χρήστης αυτός ξαναεπισκέπτεται το website σας κάνοντας όμως αυτή τη φορά click σε ένα link που βρίσκεται στο pathfinder.gr. H επίσκεψη αυτή θεωρείται referral. Βάσει του κανόνα 2 το Google Analytics αντικαθιστά την προηγούμενη πληροφορία, την προέλευση δηλαδή μέσω link από το in.gr, και πλέον ο χρήστης παρουσιάζεται ως παλαιός επισκέπτης (repeat visitor) μόνο που η προέλευση του θεωρείται πλέον το pathfinder.gr

Μετά από μερικές μέρες πραγματοποιεί μία αναζήτηση στο Google και επιλέγει το website σας . Η επίσκεψη αυτή θεωρείται organic. Εάν είχατε κάποια διαφήμιση μέσω Adwords στο Google και έκανε click σε αυτή θα θεωρούνταν cpc. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις το Google Analytics βάσει του κανόνα 2 θα αντικαθιστούσε την
προηγούμενη πληροφορία, την προέλευση δηλαδή μέσω pathfinder.gr και θα ανέφερε τον χρήστη αυτόν ως organic στην πρώτη περίπτωση και cpc στην δεύτερη.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ένας επισκέπτης μπορεί να έχει επισκεφθεί το website σας με περισσότερους από ένα τρόπους όμως το Google Analytics καταγράφει πάντοτε τον τελευταίο ακολουθώντας τους κανόνες που ανέφερα προηγουμένως. Αυτό ήταν που συνέβηκε και στην περίπτωση του αναγνώστη στον οποίο αναφέρθηκα.

Η διαδικασία αυτή έχει εξαιρετική σημασία όταν αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα μίας καμπάνιας στο Internet με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να βγάλουμε συμπεράσματα. Πολλές φορές δεν λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι ένας χρήστης μπορεί να μην υλοποιήσει τους στόχους που έχουμε θέσει (conversion) αμέσως αλλά μετά από ένα χρονικό διάστημα.

Επίσης σε πάρα πολλές περιπτώσεις η υλοποίηση ενός στόχου (conversion) δεν αποδίδεται πάντοτε στη σωστή πηγή προέλευσης. Έτσι μπορεί να τρέχουμε μία καμπάνια στο Adwords, ένας χρήστης να κάνει click σε μία διαφήμιση μας χωρίς όμως να αγοράσει κάτι από κατάστημα μας στην επίσκεψη αυτή αλλά την επόμενη φορά που θα μας βρει μέσα από link σε κάποια ιστοσελίδα να προχωρήσει σε αγορά. Το Google Analytics θα «πιστώσει» την αγορά αυτή στην επίσκεψη μέσω του link και όχι στη διαφήμιση στο Adwords παρά το γεγονός του ότι έχει συνεισφέρει και αυτή στην διαδικασία της αγοράς.

2 Σχόλια
  1. Πολύ διαφωτιστικό άρθρο και η ιδιαίτερη σημασία που έχει στον τρόπο μέτρησης της αποτελεσματικότητας προωθητικών ενεργειών.. «Τελικά οι αριθμοί δεν λένε (πάντα) την αλήθεια..»

  2. Angser,

    Οι αριθμοί σίγουρα δεν λένε ψέματα. Πρέπει όμως να ξέρεις με ποιο τρόπο προκύπτουν και πως να τους ερμηνεύσεις σωστά για κατανοήσεις το μέρος της αλήθειας που σου δείχνουν.

Άφησε ένα σχόλιο