Τηλέφωνο : 210-4932835

Title, Description, Keywords meta tags – Συμβουλές για βέλτιστα αποτελέσματα

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούω ολοένα και περισσότερο τη φράση «Μα έχω βάλει τα keywords μου στο title (description, keywords) meta tag. Γιατί δε βγαίνω πρώτος;». Αποφάσισα λοιπόν να γράψω αυτό το post για να ξεδιαλύνω ορισμένες παρανοήσεις και να δώσω ορισμένες συμβουλές για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε τα meta tags με το σωστό τρόπο.

Τι είναι τα Meta Tags

Τα meta tags είναι, σε γενικές γραμμές, στοιχεία της HTML (και XHTML) γλώσσας και χρησιμοποιούνται προκειμένου να παρέχουν κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες δεδομένων (metadata) οι οποίες αφορούν μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Τέτοιες κατηγορίες δεδομένων είναι ο τίτλος (title), η περιγραφή (description), σχετικές λέξεις κλειδιά (keywords) ή κάποια άλλα εξειδικευμένα δεδομένα (metadata) της ιστοσελίδας.

Τα δεδομένα αυτά, με εξαίρεση τον τίτλο της ιστοσελίδας, δεν είναι συνήθως ορατά από ένα χρήστη καθώς η λειτουργικότητα τους αφορά διάφορα προγράμματα (π.χ web browser) ή υπηρεσίες (π.χ. μηχανές αναζήτησης).

Τα meta tags τοποθετούνται στην κορυφή μιας ιστοσελίδα και οι πληροφορίες που περιέχουν παρέχονται από τον webmaster ή το σύστημα διαχείρισης του περιεχομένου του website.

Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες για τα meta tags μπορείτε να βρείτε εδώ.

Στις παραπάνω συνοπτικές τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία αφορούν το κομμάτι του search engine optimization :

 • Τα meta tags παρέχουν πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες για το περιεχόμενο κάθε ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης. Για τον λόγο αυτό κάθε ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει τα δικά της ξεχωριστά meta tags που να περιγράφουν με ακρίβεια το περιεχόμενο της
 • Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στα meta tags ως συμπληρωματικές της ανάλυσης που κάνουν στο περιεχόμενο κάθε ιστοσελίδας καθώς γνωρίζουν ότι οι websmasters μπορούν να βάλουν ότι πληροφορίες τους εξυπηρετούν οι οποίες μπορεί να μην αντιστοιχούν στην πραγματικότητα

Γι’ αυτό θα πρέπει να επιλέγετε με πολύ μεγάλη προσοχή τις πληροφορίες που θα συμπληρώνετε στα meta tags, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ακόμη και εάν το κάνετε θα είναι από μόνο του αρκετό για να επιτύχετε υψηλές θέσεις στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Εάν εφαρμόσετε τις συμβουλές που θα σας προτείνω στη συνέχεια, θα έχετε αξιοποιήσει στο καλύτερο δυνατό βαθμό τα meta tags με την όποια βαρύτητα αυτά έχουν στη διαμόρφωση της τελικής αξιολόγησης της κάθε ιστοσελίδας από τις μηχανές αναζήτησης. Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι οι μηχανές αναζήτησης λαμβάνουν υπόψη τους δεκάδες κριτήρια, κάποια από τα οποία αφορούν και τα meta tags, για την επιλογή των καλύτερων αποτελεσμάτων.

Τέλος η επίτευξη μιας υψηλής θέσης δεν θα πρέπει να είναι αυτοσκοπός. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να επιλέξουν την ιστοσελίδα σας οι χρήστες.

Title Description Keywords Meta Tags Example
Ποιο από τα δύο θα επιλέγατε;

Title Meta Tag

 • Το σημαντικότερο από όλα τα meta tags. Οι μηχανές αναζήτησης δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτό καθώς έχει αποδειχθεί ότι ο τίτλος αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο για την επιλογή ενός αποτελέσματος από τους χρήστες
 • Να γράφετε τίτλους. Υπάρχουν πολλοί που δεν το κάνουν!
 • Να γράφετε ξεχωριστούς τίτλους για κάθε ιστοσελίδα
 • Οι μηχανές αναζήτησης εμφανίζουν τους πρώτους 65 – 70 χαρακτήρες, συνήθως 5-9 λέξεις, γι’ αυτό και ο τίτλος δεν θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερος
 • Να γράφετε τίτλους που να περιέχουν τις σημαντικές λέξεις κλειδιά και να περιγράφουν με ακρίβεια το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Σκεφτείτε ότι ο χρήστης δεν γνωρίζει τίποτα για το τι θα βρει στην ιστοσελίδα σας
 • Οι λέξεις κλειδιά με τη μεγαλύτερη βαρύτητα θα πρέπει να εμφανίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στην αρχή
 • Να μην επαναλαμβάνετε πολλές φορές τα ίδια keywords γιατί μπορεί να σας αποκλείσουν οι μηχανές αναζήτησης
 • Εάν δεν είστε κάποια πολύ γνωστή εταιρεία είναι προτιμότερο να βάζετε το όνομα της εταιρείας σας στο τέλος και όχι στην αρχή
 • Θα πρέπει να γράφετε τηλεγραφικά και να αποφεύγετε τη χρήση άσκοπων και περιττών λέξεων όπως άρθρων, αντωνυμιών κτλ με την προϋπόθεση ότι θα είναι ελκυστικός ο τίτλος στους επισκέπτες
 • Να αποφεύγετε τη χρήση γενικών λέξεων όπως welcome, home page κτλ
 • Ο τίτλος σας θα πρέπει να διαφοροποιείται από τα άλλα αποτελέσματα

Description Meta Tag

 • Έχει μικρότερη βαρύτητα από το προηγούμενο. Οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης το χρησιμοποιούν ως περιγραφή του αποτελέσματος. Είναι το δεύτερο κριτήριο των χρηστών για την επιλογή ενός αποτελέσματος
 • Να γράφετε ξεχωριστές περιγραφές για κάθε ιστοσελίδα
 • Έχετε μεγαλύτερη ευχέρεια στο μέγεθος της περιγραφής το οποίο δεν είναι καλό να υπερβαίνει τους 200-250 χαρακτήρες
 • Η περιγραφή θα πρέπει να είναι σαν ένα μικρό διαφημιστικό κείμενο για το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας
 • Οι λέξεις κλειδιά με τη μεγαλύτερη βαρύτητα θα πρέπει να εμφανίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στην αρχή
 • Δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνετε αυτούσια τον τίτλο της ιστοσελίδας. Μπορείτε όμως να χρησιμοποιείτε διάφορες παραλλαγές του
 • Μπορείτε να επαναλαμβάνετε τις βασικές λέξεις κλειδιά όχι όμως συνεχόμενα ούτε περισσότερες από 2-3 φορές. Θα πρέπει να γράφετε πάντοτε έχοντας στο μυαλό σας τους ανθρώπους και όχι αποκλειστικά τις μηχανές αναζήτησης. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν εάν θα σας επιλέξουν ή όχι ανεξάρτητα από το πόσο ψηλά βγαίνετε
 • Μπορείτε να χρησιμοποιείται συνδυαστικά τις διάφορες γραμματικές ή άλλες μορφές των βασικών λέξεων κλειδιών σας
 • Η περιγραφή σας θα πρέπει να διαφοροποιείται από τα άλλα αποτελέσματα

Keywords Meta Tag

 • Έχει σχεδόν μηδενική αξία καθώς τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται από τους webmasters για spam. Οι χρήστες δεν βλέπουν ποτέ το περιεχόμενο του
 • Μπορείτε να βάζετε τις βασικές λέξεις κλειδιά, τις διάφορες γραμματικές ή άλλες μορφές τους συμπεριλαμβανομένων και ανορθογραφιών καθώς επίσης και διάφορες παρεμφερείς λέξεις κλειδιά

Ενημέρωση: Video με τον τεχνικό του Google Matt Cutts να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Google επιλέγει διάφορες πληροφορίες (snippets) οι οποίες εμφανίζονται σε κάθε αποτέλεσμα.

[tags]title,description,keywords,meta,tags,μηχανές αναζήτησης[/tags]

Άφησε ένα σχόλιο