Τηλέφωνο : 210-4932835

Αναζητήσεις με 2 και 3 λέξεις πραγματοποιούν οι περισσότεροι χρήστες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εταιρεία μετρήσεων OneStat οι περισσότεροι χρήστες πραγματοποιούν αναζητήσεις χρησιμοποιώντας 2 (31.91%) και 3 (27.02%) λέξεις. Ο πίνακας με τα αναλυτικά στοιχεία, στον οποίο μπορούμε να δούμε την εξέλιξη των ποσοστών κατά τα τελευταία δύο χρόνια, έχει ως εξής :

Αριθμός Λέξεων
10 / 2007
01 / 2007
07 / 2006
07 / 2005
2
31.91%
28.38%
28.91%
29.60%
3
27.02%
27.15%
27.85%
27.55%
1
15.22%
13.48%
11.43%
13.42%
4
14.75%
16.42%
17.11%
16.21%
5
6.49%
8.03%
8.25%
7.58%
6
2.68%
3.67%
3.68%
3.21%
7
1.12%
1.63%
1.59%
1.34%
8
0.48%
0.73%
n/a
n/a
9
0.22%
0.34%
n/a
n/a
10
0.11%
0.16%
n/a
n/a

Graph Number Of Words Used Search Queries

Τα στοιχεία προέρχονται από ένα δείγμα 2 εκατομμυρίων χρηστών από 100 χώρες του κόσμου.

[tags]stats,statistics,words,search engine,queries,στατιστικά,μηχανές αναζήτησης[/tags]

Άφησε ένα σχόλιο