Τηλέφωνο : 210-4932835

Νέα δυνατότητα Preferred Cost Bidding στο Google Adwords

Μία νέα επιλογή η οποία θα δίνει στους διαφημιζόμενους τη δυνατότητα να ελέγχουν με ακρίβεια το κόστος ανά click και το CPM πρόκειται να ενεργοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες στην πλατφόρμα Google Adwords.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διαφημιζόμενοι θα μπορούν πλέον να προσδιορίζουν με ακρίβεια το πραγματικό CPC ή CPM που επιθυμούν σε αντίθεση με το maximum CPC και CPM το οποίο χρησιμοποιούν έως σήμερα.

Η υπάρχουσα πρακτική έχει πολλές φορές σαν αποτέλεσμα να δηλώνει ο διαφημιζόμενος max CPC (ή CPM) π.χ. 1 € και να πληρώνει σε πολλές περιπτώσεις και ανάλογα με τα υπόλοιπα ποιοτικά κριτήρια της καμπάνιας του,
λιγότερα. Παράλληλα χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση της διαδικασίας της δημοπρασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί το επιθυμητό CPC (ή CPM).

Με τη νέα επιλογή Preferred Cost Bidding το σύστημα θα διαχειρίζεται με αυτόματο τρόπο τη διαδικασία της δημοπρασίας προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το CPC (ή CPM) το οποίο θα πληρώσει τελικά ο διαφημιζόμενος θα είναι αυτό το οποίο έχει δηλώσει με μικρές αποκλίσεις. Έτσι οι διαφημιζόμενοι θα έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στο διαφημιστικό τους budget και θα απαιτείται λιγότερος χρόνος για τη διαχείριση της καμπάνιας.

Παράλληλα όμως, λόγω του αυτόματου τρόπου διαχείρισης από το σύστημα, θα υπάρχει μικρότερος έλεγχος σε άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν την απόδοση της καμπάνιας όπως π.χ. στη θέση εμφάνισης του διαφημιστικού κειμένου.

Εναπόκειται στους διαφημιζόμενους να επιλέξουν ποια μέθοδο διαχείρισης θεωρούν καλύτερη καθώς η δυνατότητα Preferred Cost Bidding θα προσφέρεται εναλλακτικά και παράλληλα με το υπάρχον σύστημα και θα εφαρμόζεται στο επίπεδο της καμπάνιας (μέσω ρυθμίσεων στην επιλογή “edit campaign settings”) επηρεάζοντας όλα τα σχετικά adgroups και keywords.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο faq του Google Adwords. Η ενεργοποίηση της δυνατότητας Preferred Cost Bidding αναμένεται να γίνει σε όλους τους λογαριασμούς στις προσεχείς ημέρες.

[tags]google adwords,preferred cost bidding[/tags]

Άφησε ένα σχόλιο