Τηλέφωνο : 210-4932835

9.4$ δισεκατομμύρια η δαπάνη για Search Engine Marketing το 2006

9.4$ δισεκατομμύρια επένδυσαν στο search engine marketing οι αμερικάνικες εταιρείες κατά το 2006 συμφωνά με έρευνα του φορέα SEMPO που παρουσιάστηκε πρόσφατα.

Η ετήσια έρευνα με τίτλο «The State of Search Engine Marketing 2006» πραγματοποιήθηκε από τον κλαδικό φορέα SEMPO στην βόρεια Αμερική, βάση των απαντήσεων που έδωσαν 587 στελέχη που εργάζονται είτε σε εσωτερικά τμήματα marketing εταιρειών είτε σε διαφημιστικές εταιρίες.

Η δαπάνη για το search engine marketing το 2006 έφτασε στα 9.4$ δισεκατομμύρια παρουσιάζοντας αύξηση 63% σε σχέση με το 2005.

Pay Per Click Advertising
86% του ποσού, 8$ δισεκατομμύρια, κατευθύνθηκαν στις διαφημίσεις της μορφής pay per click. Το 96% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τη διαφημιστική πλατφόρμα Google Adwords, 86% την πλατφόρμα Yahoo Search Marketing και 76% τη νέα πλατφόρμα Microsoft Adcenter.

Search Engine Optimization
76% των marketers εφάρμοσαν τεχνικές search engine optimization όμως μόνο το 12% της δαπάνης του search engine marketing, 1.1$ δισεκατομμύρια, επενδύθηκε προς την κατεύθυνση αυτή.

Γενικά Στοιχεία
Για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε η διεξαγωγή της σχετικής ετήσιας έρευνας, το 52% των υψηλόβαθμων στελεχών δήλωσε ότι το search engine marketing αποτελεί βασική προτεραιότητα τους. Εντούτοις η αποδοχή της αξίας του search engine marketing εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από τα στελέχη χαμηλότερων βαθμιδών που είναι επιφορτισμένα με την υλοποίηση των σχετικών ενεργειών.

Η έρευνα επίσης έδειξε ότι όσοι marketers μεταφέρουν ποσά για το search engine marketing από άλλες ενέργειες marketing , το κάνουν εις βάρος των παραδοσιακών κυρίως μορφών και ειδικότερα από τις διαφημίσεις σε περιοδικά, το direct mail, την κατασκευή web site, τις διαφημίσεις στην τηλεόραση και τις εφημερίδες.

Η διαφημιστική δαπάνη για το search engine marketing αναμένεται να φτάσει στα 18.6$ δισεκατομμύρια στη βόρεια Αμερική μέχρι το 2011. Στο σημείο αυτό αναμένεται να υπάρξει σταθεροποίηση καθώς τότε εκτιμάται ότι ο κλάδος του search engine marketing θα έχει ωριμάσει.

Έως τότε, η δυναμική του search engine marketing θα ενισχύεται από την αύξηση της ζήτησης από τους διαφημιζόμενους, την αύξηση των τιμών των λέξεων κλειδιών και κυρίως από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ολοένα και περισσότερο ανακαλύπτουν τα οφέλη των διάφορων μορφών διαφήμισης στις μηχανές αναζήτησης.
[tags]search engine marketing, search engine optimization, pay per click advertising,sempo,advertising spend,μηχανές αναζήτησης,διαφημιστική δαπάνη[/tags]

Άφησε ένα σχόλιο